exhale psykoterapi photo brooke cagle unsplash

PSYKOTERAPI


Det är normalt att känslor varierar och ibland mår man sämre. De jobbiga perioderna går ofta om av sig själva men ibland behöver man hjälp om problemen hopar sig eller om känslan av hopplöshet blir allt för stor eller ihållande.

Om problemen blir för omfattande och svåra är psykoterapi en effektiv behandlingsmetod. Svårigheterna kan handla om olika typer av kriser, som t.ex. vid smärtsamma eller jobbiga förluster, trauman eller skilsmässor. Det kan även handla om att man själv eller någon nära anhörig drabbats av allvarlig sjukdom eller funktionsnedsättning. Ibland vet man inte varför livet känns så tungt men man kan ändå inte komma ur den onda cirkeln och hitta tillbaka till ett bättre mående och en bra balans i vardagen.

Vanliga problem för både barn och vuxna är oro, rädslor, nedstämdhet, trötthet, brist på självtillit och en känsla av ständig stress. Ibland kan det räcka med några samtal och ibland behövs en långvarig terapikontakt. Jag ger individuell psykoterapi till barn, ungdomar och vuxna. Terapierna utgår från individen men jag träffar gärna även hela familjen eller någon annan nära anhörig och viktig person.

Man kan även söka rehabiliterande psykoterapi från FPA (för dig som är 16–67 år). Målet med rehabiliterande psykoterapi är att förbättra förmågan till studier eller arbete. Läs mer hos FPA.

Jag erbjuder psykoterapi utgående från KBT, ACT eller EMDR. Arbetssätten är aktiva och inriktade på dig och dina värdegrunder och vi jobbar tillsammans på ett öppet sätt. Alla terapiformerna har i omfattande studier visat sig effektiva för en rad olika problem som till exempel ångest, depression, smärta, olika typer av fobier, stress, trauma, interpersonella svårigheter etc.

Läs mer om psykoterapi på Vårdguidens webbplats.

Läs mer om psykisk hälsa.

Information om psykisk hälsa på Psykporten.

Sagt om Katarina

”Det är få förunnat att arbeta med en lika kunnig handledare som Katarina. Under de två åren vi jobbade tillsammans på BUP kom Katarina även att bli min mentor. Hon är en av de klokaste och mest snabbtänkta människor jag träffat. Det bästa är att Katarina inte bara är klok utan hon är också varmhjärtad och förstående. Med hjälp av träffsäkra frågor har hon hjälpt mig att hitta rätt väg. Att få Katarina som handledare under min praktik är en av de bästa saker som hänt mig och jag rekommenderar henne helhjärtat!”

Alexandra Elsing

”Jag känner stor tacksamhet över att ha haft Katarina som min handledare. Hon har genom sitt klarsynta och empatiska sätt gett mig konkreta verktyg och råd, men även hjälp att fördjupa, tänka större och reflektera på flera nivåer. Katarina är oerhört närvarande, klok och tydlig i kommunikationen. Att ha Katarina som handledare innebär trygghet men även att våga vara nyfiken och hitta energi och nya kreativa vägar.”

Ulrika Friberg

EXHALE

Hos Exhale hittar du psykologtjänster och psykoterapi för barn, ungdomar och vuxna. Enskilt, i par eller som familj. Även som videoterapi över nätet.

Exhale erbjuder även psykologiska bedömningar och kartläggningar, föreläsningar, handledning och konsultation till företag och andra yrkesgrupper. Företagshälsovård i samarbete med Cityläkarna.

 

ADRESS

Mottagning hos Cityläkarna
Norragatan 17
22100 Mariehamn
Tidsbokning vardagar 08:00–15:00 på +358 18 22700 
Kontakt
Mail katarina@exhale.ax
Telefon +358 40 86 99 555
exhale facebook