exhale act photo mael balland unsplash

OM ACT


ACT har utvecklats under de senaste 30 åren. I ACT fokuserar man på att göra saker i linje med det som är viktigt i livet. Dina värden hjälper och motiverar beteendeförändringar. Det handlar även om att vara närvarande i det du gör och i ACT används många tekniker från mindfulness.

ACT betonar emotionella, interpersonella och upplevelsemässiga aspekter för att främja psykologisk flexibilitet. Med psykologisk flexibilitet menas just att vara här och nu utan onödiga försvar, precis som man är.

Namnet ACT handlar om just det som är kärnan i behandlingsformen; att acceptera det som ligger utanför ens egen personliga kontroll och att engagera sig i det som berikar ens liv utgående från ens innersta värden.

ACT har evidens och rekommenderas vid kronisk smärta, depression, tvångssyndrom och blandat ångesttillstånd enligt American Psychological Association (APA).  

Sagt om Katarina

”Det är få förunnat att arbeta med en lika kunnig handledare som Katarina. Under de två åren vi jobbade tillsammans på BUP kom Katarina även att bli min mentor. Hon är en av de klokaste och mest snabbtänkta människor jag träffat. Det bästa är att Katarina inte bara är klok utan hon är också varmhjärtad och förstående. Med hjälp av träffsäkra frågor har hon hjälpt mig att hitta rätt väg. Att få Katarina som handledare under min praktik är en av de bästa saker som hänt mig och jag rekommenderar henne helhjärtat!”

Alexandra Elsing

”Jag känner stor tacksamhet över att ha haft Katarina som min handledare. Hon har genom sitt klarsynta och empatiska sätt gett mig konkreta verktyg och råd, men även hjälp att fördjupa, tänka större och reflektera på flera nivåer. Katarina är oerhört närvarande, klok och tydlig i kommunikationen. Att ha Katarina som handledare innebär trygghet men även att våga vara nyfiken och hitta energi och nya kreativa vägar.”

Ulrika Friberg

EXHALE

Hos Exhale hittar du psykologtjänster och psykoterapi för barn, ungdomar och vuxna. Enskilt, i par eller som familj. Även som videoterapi över nätet.

Exhale erbjuder även psykologiska bedömningar och kartläggningar, föreläsningar, handledning och konsultation till företag och andra yrkesgrupper. Företagshälsovård i samarbete med Cityläkarna.

 

ADRESS

Mottagning hos Cityläkarna
Norragatan 17
22100 Mariehamn
Tidsbokning vardagar 08:00–15:00 på +358 18 22700 
Kontakt
Mail katarina@exhale.ax
Telefon +358 40 86 99 555
exhale facebook