exhale katarina witting photo inessa witting

OM EXHALE


Exhale grundades 2017 och drivs av mig Katarina Witting, leg psykolog och psykoterapeut med inriktning inom kognitiv beteendeterapi samt sakkunnig inom företagshälsovård. Exhale har samarbetat med Cityläkarna sedan start. Förutom omfattande erfarenhet av att arbeta med företag och organisationer har jag mångårig klinisk erfarenhet från psykoterapeutiskt arbete samt arbete med barn och ungdomar och deras nätverk. Läs mer om tjänsterna i menyraden.

Utöver tjänster på mottagningen eller på arbetsplatser erbjuder Exhale videoterapi och andra typer av besök över nätet. Videoterapi fungerar på motsvarande sätt som ett besök på mottagningen men sker via en säker videolänk.

Jag är även doktor i psykologi och specialiserad på kvinnors sexualitet och relationer,  disputerade 2008 med avhandlingen "Classification, Comorbidity, Heredity, and Risk Factors of Female Sexual Dysfunctions". Länk till avhandlingen.

 [Foto Inessa Witting]

 

 


PUBLIKATIONER


Alanko, K., Santtila, P., Harlaar, N., Witting, K., Varjonen, M., Jern, P., Johansson, A., von der Pahlen, B., & Sandnabba, N. K. (2008). The association between childhood gender atypical behavior and adult psychiatric symptoms is moderated by parenting style. Sex Roles, 58, 837–847.

Alanko, K., Santtila, P., Witting, K., Varjonen, M., Jern, P., Johansson, A., von der Pahlen, B. & Sandnabba, K. (2009). Psychiatric symptoms and sexual orientation in light of childhood gender atypical behavior and parental relations. Journal of Sex Research, 46, 494–504.

Alanko, K., Santtila, P., Witting, K., Varjonen, M., Jern, P., Johansson, A., von der Pahlen, B. & Sandnabba, K. (2010). Common genetic effects on childhood gender atypical behavior and adult sexual orientation. Archives of Sexual Behavior, 39(1), 81–92.

Jern, P., Santtila, P., Johansson, A., Varjonen, M., Witting, K., Ålgars, M., Alanko, K., von der Pahlen, B. & Sandnabba, N. K. (2008). Indicators of premature ejaculation and their associations with sexual distress in a population-based sample of young twins and their siblings. Journal of Sexual Medicine, 5, 2 191–201.

Jern, P., Santtila, P., Witting, K., Alanko, K., Harlaar, N., Johansson, A., von der Pahlen, B., Varjonen, M., Vikström, N., Ålgars, M., & Sandnabba, N. K. (2007). Premature and delayed ejaculation: genetic and environmental effects in a population-based sample of Finnish twins. Journal of Sexual Medicine, 4(6), 1 739–1 749.

Jern, P., Santtila, P., Johansson, A., Varjonen, M., Witting, K., von der Pahlen, B. & Sandnabba, N. K. (2009). Evidence for a genetic etiology to ejaculatory dysfunction. International Journal of Impotence Research: The Journal of Sexual Medicine, 21, 62–67.

Jern, P., Santtila, P., Johansson, A., Varjonen, M., Witting, K., von der Pahlen, B., & Sandnabba, N.K. (2009). Subjectively Measured Ejaculation Latency Time and Its Association with Different Sexual Activities while Controlling for Age and Relationship Length. Journal of Sexual Medicine, 6, 2 568–2 578.

Johansson, A., Santtila, P., Harlaar, N., von der Pahlen, B., Witting, K., Ålgars, M., Alanko, K., Jern, P., Varjonen, M., & Sandnabba, N. K. (2008). Genetic effects on male sexual coercion. Aggressive Behavior, 34, 190–202.

Kjeldsen, A-C., Kärnä, A., Niemi, P., Olofsson, Å., & Witting, K. (2014). Gains From Training in Phonological Awareness in Kindergarten Predict Reading Comprehension in Grade 9. Scientific Studies of Reading, 18, 452-467.

von der Pahlen, B., Santtila, P., Witting, K., Varjonen, M., Jern, P., Johansson, A., & Sandnabba, N. K. (2008). Factor structure of the Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT) for men and women in different age groups. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 69, 616-21.

von der Pahlen, B., Santtila, P., Johansson, A., Varjonen, M., Jern, P., Witting, K., & Sandnabba, N. K. (2008). Do the same genetic and environmental effects underlie the covariation of alcohol dependence, smoking, and aggressive behavior? Biological Psychology, 78, 269-277.

Santtila, P., Mokros, A., Hartwig, M., Varjonen, M., Jern, P., Witting, K., von der Pahlen, B., Sandnabba, N. K. (2010). Childhood sexual interactions with other children are associated with lower preferred age of sexual partners including adults’ sexual interest in children. Psychiatry Research, 175, 154–9.

Santtila, P., Sandnabba, N. K., Jern, P., Varjonen, M., Witting, K., & von der Pahlen, B. (2007). Recreational use of erectile dysfunction medication may decrease trust in ability to gain and hold erections in young males. International Journal of Impotence Research: The Journal of Sexual Medicine, 19, 591–596.

Santtila, P., Wager, I., Witting, K., Harlaar, N., Jern, P., Johansson, A., Varjonen, M., & Sandnabba, N. K. (2008). Discrepancies between sexual desire and sexual activity: Gender differences and associations with relationship satisfaction. Journal of Sex and Marital Therapy, 34, 31–44.

Varjonen, M., Santtila, P., Höglund, M., Jern, P., Johansson, A., Wager, I., Witting, K., Ålgars, M., & Sandnabba, N. K. (2007). Genetic and environmental effects on sexual excitation and sexual inhibition in men. Journal of Sex Research, 44, 359–369.

Westerlund, M., Santtila, P., Johansson, A., Varjonen, M., Witting, K., Jern, P., Alanko, K., & Sandnabba, N. K. (2010). Does unrestricted sexual behavior have a shared genetic basis with sexual coercion? Psychology, Crime, & Law, 16(1), 5–23.

Witting, K., Santtila, P., Alanko, K., Harlaar, N., Jern, P., Johansson, A., et al. (2008). Female sexual function and its associations with number of children, pregnancy, and relationship satisfaction. Journal of Sex and Marital Therapy, 34, 89–106.

Witting, K., Santtila, P., Jern, P., Varjonen, M., Wager, I., Höglund, M., et al. (2008). Evaluation of the Female Sexual Function Index in a population based sample from Finland. Archives of Sexual Behavior, 37, 912–924.

Witting, K., Santtila, P., Rijsdijk, F., Varjonen, M., Jern, P., Johansson, A., et al. (2008). Correlated and non-shared environmental influences account for the co-morbidity between female sexual dysfunctions. Psychological Medicine, 38, 1–13. doi: 10.1017/S0033291708003206.

Witting, K., Santtila, P., Varjonen, M., Jern, P., Johansson, A., von der Pahlen, B., et al. (2008). Female sexual dysfunctions, sexual distress and compatibility with partner. Journal of Sexual Medicine, 5, 2 587–2 599.

Sagt om Katarina

”Det är få förunnat att arbeta med en lika kunnig handledare som Katarina. Under de två åren vi jobbade tillsammans på BUP kom Katarina även att bli min mentor. Hon är en av de klokaste och mest snabbtänkta människor jag träffat. Det bästa är att Katarina inte bara är klok utan hon är också varmhjärtad och förstående. Med hjälp av träffsäkra frågor har hon hjälpt mig att hitta rätt väg. Att få Katarina som handledare under min praktik är en av de bästa saker som hänt mig och jag rekommenderar henne helhjärtat!”

Alexandra Elsing

”Jag känner stor tacksamhet över att ha haft Katarina som min handledare. Hon har genom sitt klarsynta och empatiska sätt gett mig konkreta verktyg och råd, men även hjälp att fördjupa, tänka större och reflektera på flera nivåer. Katarina är oerhört närvarande, klok och tydlig i kommunikationen. Att ha Katarina som handledare innebär trygghet men även att våga vara nyfiken och hitta energi och nya kreativa vägar.”

Ulrika Friberg

EXHALE

Hos Exhale hittar du psykologtjänster och psykoterapi för barn, ungdomar och vuxna. Enskilt, i par eller som familj. Även som videoterapi över nätet.

Exhale erbjuder även psykologiska bedömningar och kartläggningar, föreläsningar, handledning och konsultation till företag och andra yrkesgrupper. Företagshälsovård i samarbete med Cityläkarna.

 

ADRESS

Mottagning hos Cityläkarna
Norragatan 17
22100 Mariehamn
Tidsbokning vardagar 08:00–15:00 på +358 18 22700 
Kontakt
Mail katarina@exhale.ax
Telefon +358 40 86 99 555
exhale facebook