exhale psykologtjänster photo inessa witting

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD


En välmående personal, en god arbetsgemenskap och en tydlig och smidig organisation är grunden för en fungerande och framgångsrik arbetsplats.

Som sakkunnig inom företagshälsovård erbjuder jag kartläggning, utbildning, rådgivning och vägledning enligt arbetsplatsens behov. Detta kan vara till chefer och ledningsgrupper vid organisationsförändringar, samarbetsförhandlingar eller andra utmanande situationer i företaget.

Individuell handledning och info ges till medarbetare och chefer utgående från arbetsrelaterad psykosocial belastning eller utgående från uppdrag. För detta behöver du remiss från din företagsläkare eller företagshälsovårdare.

[Foto Inessa Witting]

Sagt om Katarina

”Det är få förunnat att arbeta med en lika kunnig handledare som Katarina. Under de två åren vi jobbade tillsammans på BUP kom Katarina även att bli min mentor. Hon är en av de klokaste och mest snabbtänkta människor jag träffat. Det bästa är att Katarina inte bara är klok utan hon är också varmhjärtad och förstående. Med hjälp av träffsäkra frågor har hon hjälpt mig att hitta rätt väg. Att få Katarina som handledare under min praktik är en av de bästa saker som hänt mig och jag rekommenderar henne helhjärtat!”

Alexandra Elsing

”Jag känner stor tacksamhet över att ha haft Katarina som min handledare. Hon har genom sitt klarsynta och empatiska sätt gett mig konkreta verktyg och råd, men även hjälp att fördjupa, tänka större och reflektera på flera nivåer. Katarina är oerhört närvarande, klok och tydlig i kommunikationen. Att ha Katarina som handledare innebär trygghet men även att våga vara nyfiken och hitta energi och nya kreativa vägar.”

Ulrika Friberg

EXHALE

Hos Exhale hittar du psykologtjänster och psykoterapi för barn, ungdomar och vuxna. Enskilt, i par eller som familj. Även som videoterapi över nätet.

Exhale erbjuder även psykologiska bedömningar och kartläggningar, föreläsningar, handledning och konsultation till företag och andra yrkesgrupper. Företagshälsovård i samarbete med Cityläkarna.

 

ADRESS

Mottagning hos Cityläkarna
Norragatan 17
22100 Mariehamn
Tidsbokning vardagar 08:00–15:00 på +358 18 22700 
Kontakt
Mail katarina@exhale.ax
Telefon +358 40 86 99 555
exhale facebook